torsdag 8 december 2011

Från A till B

Ibland, ganska ofta faktiskt, vill människan förändra sig. Hon vill ta sig från en punkt i tillvaron till en annan. Kanske befinner hon sig i en icke önskvärd situation och behöver därför komma till en önskvärd situation. Vad det än vara må är saken den samma. Hon behöver göra något. Utföra en handling. Hitta en farkost, ett fartyg, en VÄG att ta sig ifrån sitt nuvarande tillstånd till ett annat tillstånd i framtiden.

Just detta är vad personlig utveckling handlar om. Inom kort kommer jag att beskriva lite vad jag tror om vägen från A till B. Men jag tror de flesta vet att det är stor skillnad på VÄGEN mellan B och A och de faktiska situationerna. Någonstans krävs det en kraftansträngning för att ta sig till den kopplingsstation där du faktiskt kommer till B. Det är i denna kopplingsstation du behöver uppvisa rätt koder och fingeravtryck för att bli insläppt. Därför bör man förbereda sig och skaffa sig de rätta koderna så att säkerhetskontrollen in till B låter en passera. De verktygen är en viktig del av vägen. Du behöver hitta de verktyg som fungerar. Eftersom att du är människa och lever på tankar, välvilja och goda avsikter krävs det att den som levererar verktygen vill ditt bästa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar